Tot onze verbazing zijn er heel veel mensen die niet in lijn met zichzelf in het leven staan of er niet uithalen wat zij echt zouden willen. Wij noemen dat incongruentie. Mensen die hun passie en hun talent niet of slechts gedeeltelijk in hun leven terugvinden of kwijt kunnen. In extreme gevallen komen we mensen tegen die volledig ‘verdoofd’ door het werk- en leven gaan. Ze klunen tegen beter weten in maar door, gaan er figuurlijk en soms zelfs letterlijk onder gebukt of zijn gebroken omdat het al te lang niet ging. Ze worden ziek van te lang niet goed in hun vel zitten. Fysiek, emotioneel en sociaal.

 
  Maar als het probleem zo omvangrijk is en zoveel gevolgen heeft, waarom doen zo velen er dan niets aan? Eén belangrijke reden hiervoor is het feit dat wij experts zijn geworden in het ‘survivalen’. We hebben voor onszelf verschillende technieken gecreëerd zoals surrograat geluk, uitstel geluk en verdoving, om te overleven en we klunen verder door het leven.
 
 
   
   
 
Powered by Itasc