Leiderschap gaat over de vraag ‘wie ben ik en wat wil ik’. Wat je waarom doet. Met andere woorden: welke activiteiten onderneem je, wat zijn je beoogde doelen daarbij en wat is daarvoor de reden? Als we deze vragen voor onszelf niet kunnen beantwoorden, dan lopen we een groot risico om geleefd te worden in plaats van te leven. Veel mensen zijn zo ver van hun binnenste-binnenste afgedwaald dat ze geloven dat ze dat prima vinden!

   
 
    Het is ook moeilijk om bij je energie te blijven, om niet volledig geleefd te worden. We verliezen het contact met onszelf, het contact met ons binnenste IK. Zonder de verbinding tussen deze innerlijke wereld, de wereld van je IK, en de uiterlijke wereld, die waarin we leven, raken we de zin van het bestaan kwijt. Het leven wordt leeg, en we proberen de leegte te vullen met betekenisloze substituten.  
 
Powered by Itasc